Bildirileri özetlerinizi gönderirken lütfen aşağıdaki bildiri yazım kurallarına dikkat ederek gönderiniz.

Bildiri yazım kuralları

 • Özet metin 300-500 kelime içermelidir.
 • Özet metnin tamamı Times New Roman yazı stilinde yazılmalıdır.
 • Bildiri başlığı (orta hizalı) 12 punto ve kalın, diğer bölümler iki yana yaslı ve 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
 • Yazar isimleri sisteme giriş sırasında belirtileceğinden, özet üzerinde yazar ismi bulunmamalıdır.
 • Paragraflar 1.25 cm girintili başlamalıdır. Paragraflar arası boşluklar önce 12 nk ve sonra 12 nk olmalıdır.
 • Özet metin problem durumu, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve önerileri içermelidir. Özet metinde kaynakça gösterimi yapılmamalıdır.
 • Özet sonunda 3-5 anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Türkçe bildiri özeti ardından İngilizce başlık ve İngilizce özet yazılmalıdır.

Online Bildiri Gönderme:

 • Lütfen aşağıda yer alan “bildiri gönder” linkine tıklayarak sisteme yönlendirilmeyi bekleyiniz.
 • Sisteme giriş yapabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir.
 • Üyelik işlemini gerçekleştirirken lütfen kendinizi “author” olarak işaretleyiniz.
 • İşlemlerinizi tamamladıktan sonra “new submission” kısmından bildirinizi yükleyebilirsiniz.

 

:::BİLDİRİ GÖNDER:::

 

Kongreye Destek Veren Dergiler

Dergi Adı – Dergi İnternet Adresi
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi  http://ijocis.com/index.php/ijocis
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)* http://www.ebad-jesr.com/
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi http://sbed.mku.edu.tr/
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi (EKUAD)* http://ekuad.com/
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi* http://www.dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (INES)* http://www.inesjournal.com/Defaultx.Aspx?ID=22
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE)* http://dergipark.gov.tr/musbed/issue/23267/248352
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* http://dergipark.ulakbim.gov.tr/muefd
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) http://www.pegegog.net/index.php/pegegog
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Anasayfa.Aspx

*EPÖK-2017 için özel sayı çıkartacaklardır.

Araştırmacılar kongrede sundukları çalışmaları makale olarak yayımlatmak için ilgili dergilerde hakem sürecinden geçirilmek kaydıyla tercih ettikleri dergilere gönderebilir.

 

Hakem Kurulu Üniversitesi
Abdullah Adıgüzel Düzce Üniversitesi
Ahmet Kara İnönü Üniversitesi
Ahmet Ok ODTÜ
Ali Yıldırım ODTÜ
Ayhan Dikici Ömer Halisdemir Üniversitesi
Aysel Çoban Hacettepe Üniversitesi
Aytunga Oğuz Dumlupınar Üniversitesi
Banu Aktürkoğlu Hacettepe Üniversitesi
Banu Yücel Toy Yıldız Teknik Üniversitesi
Birsel Aybek Çukurova Üniversitesi
Bünyamin Yurdakul Ege Üniversitesi
Canses Tican Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi
Elif Bengü Abdullah Gül Üniversitesi
Erdal Bay Gaziantep Üniversitesi
Fethi Çelik Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Gülsen Ünver Ege Üniversitesi
Hakkı Kontaş Adıyaman Üniversitesi
Hanife Akar ODTÜ
Harun Şahin Mehmet Akif Üniversitesi
Hasan Şeker Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Hüseyin Hüsnü Bahar Erzincan Üniversitesi
İlke Evin Gencel Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Işıl Tanrıseven Mersin Üniversitesi
İsmail Gelen Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İzzet Görgen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mehmet Gültekin Anadolu Üniversitesi
Mükerrem Taş Çukurova Üniversitesi
Mustafa Doğru Akdeniz Üniversitesi
Necdet Aykaç Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Necla Ekinci Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Neşe Özkal Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Neslihan Güney Karaman Hacettepe Üniversitesi
Nevriye Yazçayır Gazi Üniversitesi
Oğuz Gürbüztürk İnönü Üniversitesi
Özden Demirkan Gazi Üniversitesi
Özgür Ulubey Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Pervin Oya Taneri ODTÜ
S Tunay Kamer Kastamonu Üniversitesi
Sabahattin Deniz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Serap Erdoğan Anadolu Üniversitesi
Serap Yılmaz Özelçi Necmettin Erbakan Üniversitesi
Zeliha Yazıcı Akdeniz Üniversitesi